Schoolrekening

Om de twee maanden wordt er met de kinderen een gedetailleerde schoolrekening meegegeven. U kunt deze rekening via overschrijving betalen. Met deze manier van werken is - op schoolbasis gezien - heel wat geld gemoeid.
Mogen wij dan ook vragen om de betaling zo vlug mogelijk uit te voeren.
Bij eventuele vragen of bedenkingen kunt u op het secretariaat of bij de directie terecht.

 

Indien u problemen heeft met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Dan worden er afspraken gemaakt over een aangepaste betalingswijze.
Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

 

Als school houden we ons eraan om het maximumfactuur niet te overschrijden. Dit bedrag komt jaarlijks op € 45 voor een kleuter en € 85 voor een lagere schoolkind. Voor een meerdaagse uitstap bedraagt dit € 410.
Richtprijzen voor de schoolrekening vindt u in het schoolreglement.