Website

Website
Onze school heeft ook een website. U kunt ons vinden op www.trapop.be. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.

Naast algemene informatie over de school en haar visie op onderwijs kunnen via deze weg ook de belangrijkste gebeurtenissen nog eens nagelezen en herbeleefd worden.  Op die manier kan iedereen die het wenst zich een beeld vormen van wat er zich binnen de schoolmuren afspeelt.

Bij de ondertekening van dit schoolreglement gaat u akkoord  dat er foto’s van uw kind(eren) op de website gepubliceerd worden. We zullen er uiteraard op toezien dat de kinderen op een positieve manier in beeld worden gebracht.