Brengen en afhalen van uw kind


’s Morgens brengt u uw kleuter naargelang het weer ofwel:
-    tot bij de kleuterleidster op de speelplaats,
-    tot bij de kleuterleidster in de kleuterspeelzaal

Afhalen gebeurt na het belsignaal in de kleuterspeelzaal.
Op die manier heeft u eveneens gelegenheid tot persoonlijk contact met de kleuterleidster.

 

Kinderen van de lagere school dienen zich aan de volgende afspraken te houden:

Als voetganger
Kinderen die te voet naar school komen maken gebruik van de hoofdingang (Laarstraat) ofwel van de ingang gelegen aan de Boekweitbaan.
Dit geldt eveneens voor het afhalen.

Als fietser
Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen die in de rekken.  De rekken naast de kapel zijn bestemd voor de leerkrachten.De andere rekken worden gebruikt door de leerlingen.  Er mogen geen rekken overgeslagen worden. 

Kinderen met een mountainbike (dikke banden) zetten hun fiets onder het afdak tegen de klas van meester Paul.

Om 15.20u en 15.55 u stellen de fietsrijen zich op de speelplaats op:
Fietsrij 1: Deze leerlingen worden onder begeleiding op de weg richting Postel gezet.
Fietsrij 2: Deze leerlingen steken onder begeleiding de Kloosterstraat over en rijden zelfstandig richting Hovenstraat
Fietsrij 3: Deze leerlingen gaan onder begeleiding tot aan de Laarstraat en rijden zelfstandig richting Groenstraat of Markt.


ER ZIJN HEEL WAT OUDERS DIE HUN KINDEREN MET DE AUTO KOMEN OPHALEN.
Voor die ouders is er een belangrijke taak weggelegd :
-    gelieve de voorziene parkeerruimten te gebruiken en parkeer uw wagen NOOIT op de grasstrook in de Kloosterstraat, noch op de toegangsweg tot de serviceflats in de Boekweitbaan.