Gezondheid op school/welzijnsbeleid

1.    eten en drinken
Omdat wij gezonde voeding belangrijk vinden, is snoep of frisdrank in onze school niet toegelaten. Ook koeken met chocolade willen we vermijden. Op woensdag is er in onze school een verplichte fruitdag (zie Fruitdag). Uiteraard mag er alle dagen fruit worden meegebracht.

2.    luizen
Elk jaar, soms meermaals, is er een luizenplaag. We vragen de ouders dit onmiddellijk te melden, zodat we de ouders van het betrokken leerjaar op de hoogte kunnen brengen om samen passende maatregelen te treffen.

3.    medische begeleiding / medicatie
•    medische begeleiding
Door het CLB worden de kinderen op bepaalde leeftijden onderzocht en preventief ingeënt. Dit is een verplichte begeleiding (zie CLB)
Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, vragen wij de ouders de directeur of de leerkracht hiervan op de hoogte te brengen. Discretie is verzekerd.
•    medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan een leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.

4.    preventie
Wij voeren in onze school een actief veiligheids- en welzijnsbeleid. Onze interne preventieadviseur, meester Paul Vincent, vindt hiervoor ondersteuning bij het leerkrachtenteam, de directeur, de gemeenschappelijke preventiedienst van ons schoolbestuur en een externe preventiedienst (IDEWE).

5.    verkeersveiligheid
In onze school is een werkgroep verkeer aanwezig die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid in en rond onze school. Ook enkele ouders maken deel uit van deze werkgroep. Bij het streven naar meer verkeersveiligheid kunnen wij eveneens rekenen op onze gemeente en een aantal externe organisaties.

6.    stappenplan bij ongeval of ziekte
Bij een ongeval of ziekte van een kind wordt eerst één van de ouders verwittigd. Zij/hij beslist wie het kind in de klas komt ophalen en neemt hiervoor verder contact op indien nodig.
Bij een ernstig ongeval bellen wij eerst het noodnummer en meteen daarna de ouders.
Bij een licht ongeval waarbij het enige tijd duurt eer de ouders (of grootouders) aanwezig kunnen zijn, rijden wij zelf met het kind naar de dokter. Hiervan wordt vooraf steeds één van de ouders ingelicht.

7.    rookverbod
In onze school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van onze school, op werkdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ’s avonds.