Inschrijven nieuwe leerlingen

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.
Ouders kunnen hun kind laten inschrijven op elke gewone klasdag, het hele jaar door. Een inschrijving geldt voor de hele basisschool, tenzij er een tuchtmaatregel genomen werd of er niet langer een akkoord is met het PP en het SR.
Er zijn 7 instapmomenten voorzien voor kleuters die 2,5 geworden zijn:

 • 1 september,
 • na de herfstvakantie,
 • na de kerstvakantie,
 • 1 februari,
 • na de krokusvakantie,
 • na de paasvakantie
 • na O.H. Hemelvaart.

Het kind moet op de instapdatum 2,5 jaar zijn.

 • De inschrijving van uw kind is definitief na de goedkeuring van ons schoolreglement.
 • Tijdens de grote vakantie zijn er inschrijvingsdagen en -uren. Deze vindt u vanaf 1 juli bij de ingang van de school en in het schoolkrantje. U kan altijd een afspraak maken met de directeur op het nummer 014  37 83 13.
 • Gelieve bij de inschrijving de ISI+ -kaart en indien beschikbaar de Kids-ID van uw kind mee te brengen, dit is een officieel document dat de identiteit van uw kind bevestigt.
 • In onze school kunnen 175 kleuters terecht en 350 leerlingen in de lagere school.