Integratie kleuterschool - lagereschool

Daar onze school een basisschool is (kleuterschool en lagere school), kunnen de samenwerkingsverbanden tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar heel goed gerealiseerd worden. Tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar worden tijdens het schooljaar regelmatig activiteiten georganiseerd.

Er zijn ook voor de kleuterleidsters en de leerkrachten eerste leerjaar vergaderingen voorzien waarin werkwijzen en inhouden aan elkaar worden meegedeeld. Wij mogen dan ook zeggen dat er tussen beide niveaus geen drempel of kloof bestaat, maar wel een brug.