Rapport

De vorderingen van onze leerlingen worden doorlopend getoetst. Hierover wordt 4 x per jaar een rapport meegegeven.

1. eind oktober
2. Kerstmis
3. Pasen
4. einde schooljaar


Het rapport bevat naast het cijfergedeelte ook een verbale omschrijving van de leer- en leefhoudingen. De uiteindelijke bedoeling van het rapport is het kind te helpen, te motiveren, te stimuleren en het aanbod tijdig bij te sturen als dat nodig blijkt.

Het rapport moet telkens gehandtekend worden. Naast de rapporten worden ook iedere keer de toetsen ter inzage  mee naar huis gegeven.