Voor- en naschoolse opvang


In onze school wordt door de gemeente een voor- en naschoolse opvang georganiseerd.
Deze is voorzien alle klasdagen vanaf 7.00 uur‘s morgens en elke avond tot 17.30 uur. Op woensdagnamiddag alsook op vrije dagen is er buitenschoolse opvang voorzien bij Kikoen in de Kloosterstraat.

Om hiervoor in te schrijven meldt u zich aan bij Kikoen of wendt u zich tot de gemeente.

Voor deze opvang wordt € 1,10/begonnen half uur aangerekend.
ZIE OOK TOEZICHT OP DE SPEELPLAATS !