Vrijwilligers

De school maakt soms voor bepaalde doeleinden gebruik van vrijwilligers. Ouders of personen die op structurele basis vrijwilliger zijn in onze school ontvangen een informatiefiche.  De andere vrijwilligers willen we informeren via het schoolreglement.

Verplichte verzekering
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.  Het verzekeringscontract werd afgesloten bij ICCI Assurances met polisnummer 11/15291240560. De polis ligt ter inzage bij de directeur.

Vrije verzekeringen
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij ICCI Assurances met polisnummer 11/15291240560.
De school heeft eveneens een verzekeringscontract voor materiƫle schade (omnium wagens) afgesloten bij Winterthur-Europe onder het polisnummer 0067-202 0664 4824-66.
De beide polissen liggen ter inzage bij de directeur.

Vergoedingen
Onze organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zware fout.