Computers - Chromebooks


De kinderen kunnen - om geleidelijk vertrouwd te worden met het gebruik van de computer - wekelijks in de computerklas terecht. Er zijn allerlei softwareprogramma’s voorzien waarmee zij op een andere manier de leerstof kunnen inoefenen. Bovendien staan in elke klas minstens drie computers die vooral gebruikt worden binnen de klaswerking. Vanaf het 4de leerjaar worden ook chromebooks gebruikt. Elke leerling kan in de klas, apart of per 2, aan een kleine computer werken. Ze kunnen er ook vlot zaken mee leren opzoeken, leren typen, ...

In functie van bepaalde lessen kan aan de leerlingen (vanaf de 2de graad) gevraagd worden om een mailadres aan te maken.