Een- of meerdaagse schooluittstappen (extra-muros activiteiten)

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Extra-murosactiviteiten zijn uitstappen buiten de school die een halve of ganse dag duren.

U wordt hiervan steeds met een schrijven op de hoogte gebracht. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die uitstappen.

Soms wordt er een beroep gedaan op de ouders om mee in te staan voor het vervoer van de leerlingen om zo de onkosten te drukken. Ouders die klassen begeleiden en/of kinderen vervoeren zijn hiervoor via de school verzekerd. Indien de ouders de toestemming bij een extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.

Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactviteit minder dan een volldeige lesdag duurt.