Huistaken


In onze school zijn afspraken uitgeschreven die de hoeveelheid van huistaken en lessen bepaalt van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. De leerkrachten leggen tijdens de informatieavond uit welke precieze afspraken er gelden in hun leerjaar. We trachten de hoeveelheid en moeilijkheid geleidelijk aan op te bouwen doorheen de jaren.

Onze leerlingen verwerven daardoor een werkhouding die hen later van dienst zal zijn. Bovendien weten ouders via het huiswerk waarmee men in de klas bezig is.
Het is geenszins de bedoeling dat een huiswerk voor het kind te belastend is of dat de ouders het huiswerk maken. Eventuele moeilijkheden of tekortkomingen worden liefst zo vlug mogelijk aan de leerkracht gemeld.