Klasagenda

Klasagenda
Vanaf het 3de leerjaar wordt aan de leerlingen een klasagenda meegegeven. Hierin noteren de kinderen al hun werken, lessen en mededelingen. De agenda wordt wekelijks gehandtekend door de ouders. Controleer hem regelmatig. U kunt er – indien nodig – zelf een aantekening in neerschrijven. De leerlingen van de 3de graad hebben een speciale agenda.


Bij goed gebruik ervan zal deze hen zeker helpen op weg naar zelfstandig werken. Tevens is het een goede voorbereiding naar het secundair onderwijs toe.
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar brengen dagelijks een huiswerkbriefje mee. Hierop kunnen de ouders lezen wat er van de kinderen verwacht wordt tegen morgen of later. U kan hier als ouder ook een mededeling of bemerking op noteren.