Niveaulezen - tandemlezen


De vorderingen bij het leren lezen zijn niet voor elk kind gelijk. Sommige kinderen lezen vlugger dan anderen of lezen met meer intonatie. Belangrijk is dat kinderen teksten kunnen lezen op hun eigen niveau, hun eigen kunde! Daarom worden de kinderen van het 1ste leerjaar na drie maanden leesonderwijs, het 2de en 3de leerjaar opgesplitst in kleinere groepen, naargelang hun leesvaardigheid.

Door deze werkwijze krijgen vlotte lezers extra leerstof aangeboden en krijgen leerlingen met leesmoeilijkheden meer aandacht en begeleiding. Om het niveaulezen goed te laten functioneren worden naast de leerkrachten ook lees-ouders ingeschakeld. Per trimester worden de leerlingen geƫvalueerd en eventueel in nieuwe groepjes verdeeld.

Gedurende een bepaalde periode wordt er in het 2de leerjaar aan tandemlezen gedaan. De kinderen van het 6de leerjaar treden dan op als leesbegeleider voor een kind uit het 2de leerjaar.  Dit is gunstig voor beide partijen: de kinderen van het 2de krijgen individuele begeleiding en de ouderen lezen niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk extra aandachtig.