Turnen


-    De turnlessen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarbij is het noodzakelijk dat de kinderen van de lagere school gebruik maken van sportkleding: witte turnpantoffels en een volledig turnpak van de school. Een turnzak mag vrij gekocht worden.

-    Kleuters doen enkel turnpantoffeltjes aan. De kleinste kleuters doen geen turnpantoffels aan.

-    Denk eraan initialen in de sportkledij te zetten.

-    Indien uw kind niet kan meeturnen, moet hij/zij een briefje meebrengen, geschreven door een dokter of één van de ouders, om dit te verantwoorden.

-    De turnzakken worden regelmatig mee naar huis genomen.