10 op 10, het label voor verkeersactieve school.

Onze school haalde reeds voor het 8ste jaar op rij het "10op10–label" voor verkeersactieve scholen. Hierdoor kunnen we jaarlijks een beroep doen op subsidies.
De provincie Antwerpen geeft een financiële ondersteuning het een maximum van € 2500 voor scholen van het basisonderwijs, die deelnemen aan het label 10op10.
Met de verkeerswerkgroep op onze school kochten we dit jaar nieuwe fietsenrekken, waardoor iedereen zijn fiets nu veilig kan wegzetten.
Met dank aan 10op10!

Verkeersveilige schoolomgeving

Zoals rond elke school is er ook in de Laarstraat en de Boekweitbaan rond 15.20 u en 16 u een georganiseerde chaos te merken. Dat kan niet anders, als zoveel kinderen op hetzelfde tijdstip moeten gehaald worden. De chaos maakt dat autobestuurders vanzelf trager rijden, oké dus. Wat we niet goed vinden is dat de auto's vaak geparkeerd staan deels OP het voetpad. Vervelend voor de voetgangers EN de fietsers. Beter is om je auto te parkeren volledig op de baan, op de fietssuggestiestrook dus. Dan kunnen onze zwakke weggebruikers van het voetpad gebruik maken om te st(r)appen.

Trappertjesdag

 

Wij trachten onze kinderen behendig te maken op de fiets en te voet. Bovendien leren wij ze veilig in het verkeer te bewegen.

Daarom willen wij hen en de ouders stimuleren om op donderdag te voet of met de fiets naar school te komen. Trappen en fietsen is bovendien ook gezond!
Dus: donderdag = trappertjesdag

10 op 10 voor verkeer

Binnen onze school is een verkeerswerkgroep actief. De werkgroep zet zich in om een verscheidenheid aan activiteiten te laten plaatsvinden, activiteiten die bijdragen tot een verkeersveilige school. De afgelopen jaren werd er reeds veel werk geleverd om in samenwerking met de gemeente een schoolvervoerplan op te stellen. Dit resulteerde in een heraanleg van de schoolomgeving. Zodoende werd het voor onze kinderen veel veiliger rondom de school. Samen met de gemeente wordt er verder nagedacht over de uitwerking van veilige schoolroutes. Daarnaast waakt de werkgroep erover dat er doorheen de verschillende leerjaren een evenwichtige opbouw binnen de verkeerslessen bestaat. Bijzondere aandacht gaat naar praktijkgerichte verkeerseducatie. Dat houdt in dat de leerlingen via praktische oefeningen tot stapvaardige en fietsvaardige verkeersdeelnemers uitgroeien.

Hierbij willen we ook een oproep lanceren aan alle ouders die begaan zijn met verkeersveiligheid. Voel je je geroepen om mee te werken en mee te denken rond dit thema, dan mag je steeds contact opnemen met iemand van de werkgroep. Meer informatie op www.verkeersouders.be