Taakklas

Soms lukt het niet van de eerste keer. Voor kinderen die moeilijkheden met de leerstof ondervinden, is het soms aangewezen om individueel of in kleine groepjes een leerstofonderdeel eens extra onder de loep te nemen. Dit kan dan in de taakklas waar de taakleerkracht met behulp van gespecialiseerd materiaal de nodige aandacht aan het probleem schenkt.