Visie

Bewegingsopvoeding (bron: leerplan bewegingsopvoeding):

  • Zorgt ervoor dat alle aspecten van de motorische vorming aan bod komen.
  • Levert een bijdrage aan de opvoeding van peuter naar volwassenheid en stimuleert leerlingen tot het ontdekken en toepassen van een actieve, sportieve levenshouding en vrijetijdsbesteding.
  • Biedt kansen tot waarde opvoeding.
  • Schenkt op een geïntegreerde manier aandacht aan de bewegingsdoelen en persoonsdoelen.
  • Is geëvolueerd naar een concept waarin de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het unieke, bewegende kind centraal staat binnen zijn omgeving(bewegings)context.