Groeiboekje

Het observeren, evalueren en rapporteren is een permanente zorg van het sportteam. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt dit van nabij opgevolgd. In de kleuterschool werken we met een ontwikkelings protocol en in de lagere school wordt er gewerkt met een groeiboekje. Het groeiboekje gaat op regelmatige tijdstippen mee naar huis zodat er een wisselwerking ontstaat tussen sportleerkracht – ouders en kind. In dit proces van peuter tot 12-jarige integreren we ook het zelfevaluatie proces.

Bij dit alles is de leerling de norm: het proces dat hij gaat, de weg die hij aflegt en de wijze waarop, de vorderingen die hij maakt. Maar de leerling is ook sterk betrokken partij en dat zowel voor, tijdens als na de evaluatie.