Bewegingsopvoeding

Bewegingsopvoeding:

Bewegingsopvoeding omvat enerzijds het leren van de beweging of het leren bewegen en anderzijds het leren door de beweging of het bewegend leren. Beide vormen van bewegen gebeurt in de lessen bewegingsopvoeding, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Dit telkens 2 x 50 minuten per week, zowel in onze nieuwe moderne sportzaal als in de buitenlucht op onze verschillende sportterreinen.

In de basisschool staat de bewegingsopvoeding in voor een degelijke motorische vorming van elk kind binnen het geheel van de persoonlijkheidsvorming. Deze basisvorming is noodzakelijk voor de individuele ontwikkeling van het kind. Ze zet het op weg naar een gezond en veilig leven. Ze stelt elk kind in staat deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren in een familie, in een klas, in een school, in een club, op straat. De motorische vorming is dus van grote betekenis voor de opvoeding van een kind.

Middagsport

Onze leerlingen kunnen ook vrijblijvend deelnemen aan middagsportactiviteiten. Dit biedt hen de mogelijkheid om te komen sporten in de sportzaal onder leiding van een leerkracht. Elke periode staat er een nieuwe activiteit centraal. In de zomer kunnen deze middagsportactiviteiten buiten doorgaan.