Leerlingvolgsysteem

LVS staat voor leerlingvolgsysteem.
Deze toetsen staan buiten de gebruikte methodes en tellen niet mee voor de rapporten.
Jullie vragen zich misschien af waarvoor die toetsen dan wel gebruikt worden. We peilen hiermee naar de kennis van de kinderen voor wiskunde, lezen en spelling. De toetsen zijn genormeerd, dit wil zeggen dat er een steekproef gedaan is in heel Vlaanderen om te bepalen wat gemiddeld, goed, zeer goed of onrustwekkend is. Aan de hand van de normering kunnen we dus zien waar kinderen staan ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde.

Extra info ter interpretatie van LVS-resultaten:

Percentiel Zone Beoordeling
100 - 75
70 - 50
45 - 25
20 - 15
10 - 0
A
B
C
D
E
Zeer goed (25 % hoogste resultaten van de normeringsgroep)
Goed (25% boven de middelste uitslag)
Voldoende (25% juist onder de middelste uitslag)
Zwakker (10% boven de laagste uitslagen)
Zwak tot heel zwak (15% laagste resultaten) = gevarenzone

Samen met de klasobservatie en klastoetsen geven deze toetsen ons een duidelijk beeld op welke moeilijkheden eventueel extra geoefend kan worden.
Indien de resultaten onrustwekkend zijn, worden ze besproken op een MDO (multidisciplinair overleg = een vergadering met klasleerkracht, zorgcoördinator, CLB – medewerkster en directie). Tijdens deze bespreking wordt gekeken hoe we eventuele problemen het best kunnen aanpakken.