Onze zorgvisie

Zorgbreed werken is een heel belangrijk onderdeel van onze schoolwerking. We hebben oog voor alle talenten.
Met het volledige team bouwen we aan de totale ontwikkeling van elk kind. Onze opdracht is de kinderen in die mate motiveren en stimuleren dat ze bijleren op alle domeinen.
Goed onderwijs verstrekken houdt ook in dat we al van in het begin zorgzaam met onze kinderen omspringen.
Elke klasleerkracht is in onze school ook 'zorg'leerkracht. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun leerlingen. Zij zullen dan ook de eerste zorg bieden, bv. wat extra uitleg bij een les of onderdeel dat niet begrepen werd, individuele ondersteuning tijdens de inoefening... Hierbij is het van groot belang om dadelijk goed in te spelen op de zorgvragen van kinderen.
De eigenheid van elk kind maakt dat er voor bepaalde kinderen extra ondersteuning nodig is of individuele trajecten uitgeschreven worden. Kinderen worden dan individueel of in groep ondersteund.
Doordat er veelvuldig overleg plaatsvindt tussen het zorgteam en de klasleerkrachten, kunnen en proberen we zeer kort op de bal te spelen. Zo kunnen we bij meerdere kinderen een leerachterstand voorkomen of tegemoet komen aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben.