Onze zorgwerking

Onze zorgwerking situeert zich op 3 niveaus:

Op het niveau van het kind

 • begeleiden van kinderen met een bepaalde zorg: leerproblemen, sociaal/emotionele problemen, gedragsproblemen, pestproblemen, anderstaligen, meerbegaafden, ...
 • evolutie bijhouden van de kinderen met zorg op school;
 • afname van genormeerde testen om de ontwikkeling van elk kind op de voet te blijven volgen;
 • Aanleren en aanreiken van aangepaste materialen en maatregelen voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen. (bv. dyslexie, dyscalculie, autisme, AD(H)D, ...)

Op het niveau van de leerkracht

 • zeer regelmatig overleg met de klasleerkrachten betreffende de leerlingen.
 • tegemoet komen aan de vragen van de klasleerkrachten.
 • extra ondersteuning in de klas zodat de leerlingen in kleinere groepen opgevolgd kunnen worden.
 • ondersteuning bieden aan leerkrachten die zorgvragen hebben rond bepaalde kinderen, onderwijsmethodes, leerproblemen, ...
 • aanreiken van aangepaste materialen die in de klas gebruikt kunnen worden bij leerlingen met die meer uitdaging nodig hebben of bv. bij dyslexie, dyscalculie,...
 • aanreiken van informatie omtrent een moeilijkheid waarmee een leerling te maken krijgt.
 • opstellen van handelingsplannen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

Op het niveau van de school

 • samen met het zorgteam en de directie, de grote lijnen van zorg ontwikkelen en opvolgen.
 • opstellen, realiseren en bewaken van een zorgvisie, beleidsplan en actieplan.
 • coördineren, coachen en begeleiden van alle zorginitiatieven, zowel binnen als buiten de klasgroep.
 • opvolgen van de schoolloopbaan van elk kind.
 • onderhouden van contacten met externen. (Logopedist, kinesist, GON-begeleiders, CLB,...)
 • aanspreekpersoon zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Onze zorgwerking situeert zich op 3 niveaus:

 

Op het niveau van het kind

begeleiden van kinderen met een bepaalde zorg: leerproblemen, sociaal/emotionele problemen, gedragsproblemen, pestproblemen, anderstaligen, meerbegaafden, ... 

evolutie bijhouden van de kinderen met zorg op school;

afname van genormeerde testen om de ontwikkeling van elk kind op de voet te blijven volgen;

Aanleren en aanreiken van aangepaste materialen en maatregelen voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen. (bv. dyslexie, dyscalculie, autisme, AD(H)D, …)

 

Op het niveau van de leerkracht

zeer regelmatig overleg met de klasleerkrachten betreffende de leerlingen.

tegemoet komen aan de vragen van de klasleerkrachten.

extra ondersteuning in de klas zodat de leerlingen in kleinere groepen opgevolgd kunnen worden.

ondersteuning bieden aan leerkrachten die zorgvragen hebben rond bepaalde kinderen, onderwijsmethodes, leerproblemen, ...

aanreiken van aangepaste materialen die in de klas gebruikt kunnen worden bij leerlingen met die meer uitdaging nodig hebben of bv. bij dyslexie, dyscalculie, …

aanreiken van informatie omtrent een moeilijkheid waarmee een leerling te maken krijgt.

opstellen van handelingsplannen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

 

Op het niveau van de school

samen met het zorgteam en de directie, de grote lijnen van zorg ontwikkelen en opvolgen.

opstellen, realiseren en bewaken van een zorgvisie, beleidsplan en actieplan.

coördineren, coachen en begeleiden van alle zorginitiatieven, zowel binnen als buiten de klasgroep.

opvolgen van de schoolloopbaan van elk kind.

onderhouden van contacten met externen. (Logopedist, kinesist, GON-begeleiders, CLB, …)

aanspreekpersoon zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.