Zorg in de kleuterschool

Ook onze kleinste kinderen worden al met veel zorgen omringd.
De zorg in de kleuterschool vertrekt vanuit de bevindingen van de kleuterjuf. Welbevinden en betrokkenheid staan hierbij centraal. Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod aan wat er te beleven, te spelen en te leren valt, is in ontwikkeling.