Zorg in de kleuterschool (algemeen)

Ook onze kleinste kinderen worden al met veel zorgen omringd.
De zorg in de kleuterschool vertrekt vanuit de bevindingen van de kleuterjuf. Welbevinden en betrokkenheid staan hierbij centraal. Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod aan wat er te beleven, te spelen en te leren valt, is in ontwikkeling.
Als ouders heb je misschien al opgemerkt dat kleuters soms heel snel evolueren binnen één aspect van de ontwikkeling terwijl de rest lijkt stil te staan. Dat is typisch aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom wordt er in de klas een gevarieerd aanbod gecreëerd dat kansen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen biedt. Daarnaast is het belangrijk om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van elke kleuter. Zo kunnen we gepast reageren wanneer een kind zich niet goed lijkt te voelen, niet geboeid kan worden met het klasaanbod of gedurende een langere tijd niet of weinig lijkt te ontwikkelen.
Voor die kleuters voorziet de klasjuf een aantal extra oefenkansen. Dit kan gebeuren door bepaald speelgoed aan te bieden, door bepaalde spelvormen voor te bereiden, door opdrachtjes te herhalen, ... Er worden ook regelmatig 'zorg-momenten' binnen de klas georganiseerd: terwijl de meeste kleuters zelfstandig aan de slag kunnen, oefent de juf met een groepje kinderen apart.
Bij onze peutertjes is er ook zorg wanneer Monique, samen met de klasjuf in de klas is. Ook als de klasgroep vrij groot is, is er dan toch nog tijd om met een groepje peuters apart te knutselen, spelen, vertellen,... zodat elke peuter voldoende aandacht krijgt van de juf.
Juf Tine is de zorgjuf in de kleuterschool. Zij oefent op een speelse manier met een klein groepje kleuters of soms ook individueel. Afhankelijk van de noden van dit groepje kinderen is dit gericht om de taal of begrippen te stimuleren, om sociale vaardigheden te oefenen, ...
Specifiek voor de derde kleuters worden ook vaardigheden en begrippen geoefend die belangrijk zijn bij de overstap naar het eerste leerjaar,... Juf Tine komt ook regelmatig mee in de klas oefenen met een kleiner groepje kleuters, dit is uiteraard afhankelijk van de noden.
Zij neemt er ook de tijd voor om extra materialen uit te werken afhankelijk van de noden. Zo denken we bijvoorbeeld aan materialen die extra uitdagingen bieden voor kinderen die al net een beetje meer kunnen of het uitwerken van (straf-) en beloningssystemen voor kleuters die het op vlak van gedrag en omgaan met anderen wat moeilijker hebben.