Werkvormen in de kleuterschool

Doorheen de kleuterschool.

De puzzelrups
Om de kleuters te stimuleren tot puzzelen zijn we een aantal jaren geleden gestart met de puzzelrups. Alle kleuters hebben een eigen grote puzzelrups. Deze bestaat uit verschillende kleuren. Zo heeft elke kleur zijn eigen aantal stukjes en alle puzzels op onze school hebben dus hun eigen kleur, naargelang het aantal stukjes.
Ook hebben we kleine kleurenrupsjes waarop elk rupsje 3 bollen heeft.
Dit wil concreet zeggen dat elke kleuter 3 puzzels moet maken van elke kleur. Telkens wanneer de kleuter een klein rupsje vol heeft, mag hij/zij dit kleine kleurenrupsje mee naar huis nemen en mag hij/zij op zijn grote rups een kleurtje verder. Op die manier hebben we een goed overzicht hoe elke kleuter zich ontwikkelt en moeten de klasjuffen niet elk schooljaar opnieuw bekijken waar een bepaalde kleuter zit op puzzelniveau.

In de derde kleuterklas:

Klankdorp
Klankdorp is een voorbereidend leesprogramma voor de oudste kleuters. In Klankdorp kan de kleuter zich spelenderwijs (a.h.v. verhalen, liedjes en opdrachten) de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om te leren lezen, eigen maken. De kleuter maakt kennis met allerlei begrippen en vaardigheden die hiervoor van groot belang zijn.
Het verhaal van Klankdorp loopt als een rode draad doorheen het programma. Hierin wordt verteld hoe de bewoners -met als spilfiguur burgemeester Hakkeplak- leven, werken en spelen en hoe ze er uiteindelijk in slagen de poort naar Letterstad te openen.
Pennenstreken
Wanneer de klasjuf met de helft van de 5-jarige kleuters naar klankdorp trekt, neemt juf Tine de andere groep voor haar rekening en doet samen met hen Pennenstreken.
Voor de kleuters begint het 'leren schrijven' via de schrijfmethode Pennenstreken, op een speelse manier wordt de schrijfmotoriek geoefend en een goede schrijfhouding wordt aangeleerd. Hiermee leggen kleuters de basis voor een goed leesbaar handschrift.
Het kleuterdeel van Pennenstreken bestaat uit 7 thema's. In de eerste twee thema's komen het eigen lichaam en een goede schrijfhouding, alsook papierligging en potloodhantering aan bod. De andere vijf thema's hebben elk een schrijfpatroon als onderwerp (bv. lus, kikkersprong, krul, kronkel, slinger).
De thema's hebben elk een voorleesverhaal als uitgangspunt. De verhalen worden ondersteund door kleurrijke verhaalplaten en toepasselijke en uitnodigende liedjes, natuurlijk op kleuterniveau. Na het verhaal volgen spel-, groeps- en schrijfactiviteiten.
Toeters en contrabas
Eind februari worden 'De Toeters' afgenomen.
Toeters staat voor TOEts voor Taal- en Rekenvoorwaarden, Schrijfmotoriek en observatie van de werkhouding.
Toeters gaat de voorbereidende vaardigheden na om te leren lezen, rekenen en schrijven bij kleuters.
We beseffen dat deze testen momentopnames zijn en daarom worden ze enkel gebruikt om het aanvoelen dat de leerkrachten vanuit de klas hebben te bevestigen of om op sommige aspecten een beter beeld te krijgen.
Wanneer we merken dat bij sommige kleuters bepaalde vaardigheden nog onvoldoende begrepen zijn, kunnen we hierop inspelen en in de klas of bij de zorgjuf extra uitdagingen voorzien.
Deze testen worden in de loop van maart altijd besproken tijdens een oudercontact.
Kleuters met minder goede resultaten op de 'Toeters', worden in mei opnieuw getest. Hiervoor gebruiken we de Contrabas.