Onze zorgvisie

Ons zorgteam

 

Zorgcoördinator: Anja Mast: Zij is op school verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met “zorg” in de meest brede zin van het woord. Naast het werken op kind- en leerkrachtniveau is zij ook verantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau.

Zorgleerkrachten: Wij hebben nog meerdere zorgleerkrachten die voornamelijk op kind- en leerkrachtniveau werken, maar ook mee nadenken op schoolniveau.

Kleuterschool: Juf Hanne

Lagere school:
Van 1ste lj. t.e.m. 3de lj.: An Peeters
Van 3de lj. t.e.m. 6de lj.: Elly Mermans – Meester Eric