Zorgbeleid

Zorg in trapop

Binnen onze school streven we naar een brede basiszorg. Dit is de zorg op de klasvloer zelf, elke klasleerkracht is ook zorgleerkracht in zijn/haar eigen klas. Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen, want vandaaruit vertrekt al het andere leren.

Binnen een brede basiszorg zal de leerkracht op verschillende niveaus proberen te werken. Diegenen die de leerstof snel begrijpen kunnen al aan de slag, de anderen krijgen de instructie en voor diegenen die nood hebben aan nog meer uitleg zal de leerkracht meer uitleg geven en hen langer begeleiden.

Uiteraard staat de klasleerkracht er niet alleen voor, we hebben een uitgebreide zorgwerking waarin de klasleerkrachten en de kinderen ondersteund worden door een team van zorgleerkrachten. Deze zorgleerkrachten gaan aan de slag op drie niveaus: op kind-, leerkracht- en schoolniveau. 

Zorgleerkrachten bieden op sommige momenten extra ondersteuning in de klassen, want met twee zie je meer en kan je sneller ingrijpen. Op andere momenten worden kinderen individueel of in kleine groep mee naar de zorgklas genomen, zodat de leerstof op een rustige plaats en tegen een trager tempo nog eens herhaald kan worden. Ook leerlingen die extra uitdaging nodig hebben komen mee naar de zorgklas en krijgen extra materialen aangereikt en uitgelegd om mee aan de slag te kunnen.

Voor meer een uitgebreidere versie van onze zorgvisie en -werking, klik hier.

Ons zorgteam

Van links naar rechts: Juf Joke, Juf Elly, Juf Anja, Juf Hanne, Juf An

Zorgcoördinator: Anja Mast:

Zij is op school verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met “zorg” in de meest brede zin van het woord. Naast het werken op kind- en leerkrachtniveau is zij ook verantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau.

Zorgleerkrachten:

Wij hebben nog meerdere zorgleerkrachten die voornamelijk op kind- en leerkrachtniveau werken, maar ook mee nadenken op schoolniveau.

Kleuterschool: Juf Hanne Vaes

Lagere school:

1ste , 2de en 3de lj. : Juf An Peeters

4de, 5de en 6de lj. : Juf Elly Mermans

Anderstaligen en ondersteuning: Juf Joke