Talentontwikkeling

Talent in zicht! Garantie op succes!

Ons team wil degelijk onderwijs verstrekken door ervoor te zorgen dat we de talenten van elk kind (h)erkennen, deze helpen ontwikkelen en ze optimaal tot ontplooiing laten komen in een sfeer van bevestiging en aanmoediging.

We willen ieder kind evenwichtig mee opvoeden. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een gezonde ontplooiing van HOOFD, HART en HANDEN, vertrekkend vanuit de talenten van elke leerling.
Het éne kind is goed in rekenen, het andere kind kan echt spelen met taal. Nog een ander is bijzonder creatief of is superhandig. Het ene kind voelt perfect aan wat een ander nodig heeft. Een andere kind weet zelf heel goed wat het wil. Sommigen zijn steeds vriendelijk, beleefd, opgewekt en staat stevig in zijn schoenen.

In het kader van de meervoudige intelligentie (zie onder) kan je 8 talenten herkennen. Ieder kind beschikt over 2 tot 4 talenten die eruit springen, waar hij of zij sterk in is. Een talent is iets dat je goed kan, wat je graag doet, waar je nieuwsgierig in bent en waar je energie van krijgt. Je wil er ook altijd in bijleren.


Het is de bedoeling dat wij samen, onze leerlingen, jullie als ouders en wij als team, op het einde van het 6de leerjaar kunnen uitspreken welke de talenten, de passies zijn van uw zoon of dochter. Door hiervan goed bewust te zijn hopen wij dat onze leerlingen naar het secundair onderwijs de juiste keuzes kunnen maken.

De nadruk in onze school ligt op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen. Wij helpen de kinderen met het ontwikkelen van hun talenten door concreet haalbare en werkbare doelen voorop te stellen. Tegelijkertijd werken wij continu aan het verbeteren van de sociale vaardigheden en vergroten van de ik-sterkte, door actief samen aan de slag te gaan met gezamenlijke en individuele doelen zoals: samenwerken, uitdagingen aangaan, omgaan met regels en structuren, weerbaarheid, gedragsregels, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

De modernisering van het secundair onderwijs zit op koers: Sinds 1 september 2019 organiseren alle Vlaamse secundaire scholen stapsgewijs hun studieaanbod volgens een nieuw model. Deze matrix omvat 8 studiedomeinen, vergelijkbaar met de 8 talenten uit ons kader!

Rekening houdend met de talenten van je kind én met de mogelijkheden van je zoon of dochter, zullen zij de juiste keuzes maken voor hun verdere leven. En dàn is succes verzekerd! Op welke manier ook!