Algemene info

Op deze pagina kunt u documenten downloaden. De infobrochure van onze school bevat veel nuttige informatie van toepassing voor ONZE school. Het schoolreglement is een algemeen reglement, opgelegd vanuit de overheid en van toepassing voor alle vormen van onderwijs en alle scholen, van kleuter tot secundair. Als uw kind de school wenst te verlaten langs de Boekweitbaan (Blauwe poort) moet u onderstaande het document invullen.

Deze documenten geven u de nodige informatie om samen met ons dezelfde afspraken en wettelijke regels te kunnen hanteren.