Visie rond lezen

Lezen.. is de mooiste reis die je kan maken!

 

Lezen is een belangrijke voorwaarde om in het dagelijkse leven en in de maatschappij te functioneren. Een opgave in de wiskundeles, een verhaal, informatie bij een WO-thema, een liedjestekst, een brief, … het (vlot) kunnen vertalen van een tekst is een basisdoel dat alom tegenwoordig is.
Het is dan ook belangrijk dat kinderen plezier vinden in het lezen en dit functioneel kunnen gebruiken.

Het team gaat er van uit dat iedere aanpak zijn waarde verliest als een kind niet gemotiveerd is om te lezen. Dus als we aan de verbetering van lezen willen werken, moeten we dit doen vanuit een (liefst intrinsieke) motivatie.

Leesmotivatie is ook de drijfveer die nodig is om betrokken te zijn bij wat men leest. Een betrokken lezer is bezig met de inhoud van wat hij leest: het zet aan om na te denken, het maakt emoties los en het roept beelden op. Betrokkenheid heeft een grote en positieve invloed op de leesprestaties. Een kind dat betrokken is bij een tekst, leest aanzienlijk beter.

Om deze leesmotivatie te bevorderen zetten we reeds enkele jaren ten volle in op kwartierlezen.
Elke dag van de week, het hele jaar lang en in elke klas, wordt een kwartier de tijd genomen om vrij te lezen. Zo ontstaat een echt leesritueel.
Kwartiermakers staat voor prikkelen tot zelfstandig lezen, in een ongedwongen sfeer. In één jaar tijd lezen de kinderen meer dan een miljoen woorden! U kan zich ongetwijfeld voorstellen dat dit bijdraagt tot ‘beter en liever lezen’. Denk maar aan een uitgebreidere woordenschat, meer inzichten in de schrijfwijze van woorden, een uitgebreidere algemene kennis, ….

Naast de dagelijkse klaswerking waarin we veel rond lezen werken, doet onze school jaarlijks mee met de Voorleesweek, de Gedichtendag, de Poëzieweek en de Jeugdboekenmaand. Dan ademt onze school boeken. Op school circuleert ook een boekenkoffer die in elke klas enkele weken mag blijven. De kinderen vinden het altijd jammer als de koffer moet worden doorgeschoven naar de volgende klas.

Sommige kinderen worden echte boekenwurmen, voor anderen blijft het lezen een strijd en een struikelblok. Iedere leerkracht zal vanuit een brede zorg de mogelijkheden van elk kind als uitgangspunt nemen; kinderen die baat hebben bij nog meer kansen, worden (tijdelijk of voor langere tijd) opgenomen in de zorgklas. Voor een aantal andere kinderen zullen leesboekjes van een hoger leesniveau aangeboden worden.

We hebben in onze school een groot aanbod aan goed leesmateriaal dat indien nodig wordt aangevuld of vervangen. We kunnen ook op bijkomende leesboeken vanuit de bibliotheek rekenen. Dit alles wordt aangereikt en gestuurd door een gans team van zorg- en klasleerkrachten.