Oudercomité

Het oudercomité. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

Wie zijn ze?

Het oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste en gemotiveerde ouders die zich graag inzetten voor de school, voor de kinderen en voor de ouders.

Wat doen ze?

Het oudercomité vergadert een 4-tal keer per jaar met de directeur en enkele leerkrachten. Daar worden ideeën uitgewisseld, de voorbije evenementen geëvalueerd en de stand van zaken van de komende activiteiten besproken.
Het oudercomité richt zich op een 3-tal speerpunten:

1. De school financieel ondersteunen door het organiseren van activiteiten.

Het oudercomité splitst zich voor de activiteiten op in werkgroepen. De werkgroep organiseert de activiteit aan de hand van een draaiboek. De andere OC-leden helpen een handje tijdens het evenement zelf.
Momenteel bestaan er 5 ‘activiteitenwerkgroepen’:
• Kienavond
• Kerstmarkt (om de 2 jaar)
• Quiz
• Spaghettidagen
• Schoolfeest

De opbrengst van de activiteiten die het oudercomité organiseert en ondersteunt, gaat integraal naar de kinderen. Zo werden in het verleden o.a. de goals op het graspleintje en de bankjes voor de kleuters gesponsord. Momenteel wordt er gespaard om de nieuwe toekomstige speelplaatsen van de lagere school en de kleuterschool compleet te maken met een heus speeltuig!

2. Meedenken, adviseren en overleggen

Ouders, leerkrachten en directie bundelen de krachten om van trapop een nóg fijnere plek te maken! Tijdens onze vergaderingen wordt in een opbouwende sfeer informatie uitgewisseld en worden nieuwe ideeën en plannen besproken die in het belang zijn van álle kinderen van de school.

3. Communiceren, informeren en elkaar ontmoeten

Daarnaast tracht het oudercomité de communicatie te bevorderen tussen de ouders en de school. Er werd zelfs een specifieke ‘werkgroep communicatie’ opgericht die zich toespitst op het optimaliseren van de communicatie tussen ouders en leerkrachten (2de oudercontact in de kleuterschool, infoavond, Gimme,…). Momenteel wordt er samen gesleuteld aan een nieuwe website.

Wat drijft hen?
Dat is duidelijk!

<>

Kom jij ons versterken?

• Wil jij actief betrokken worden bij de school van je kind(eren)?
• Wil jij het schoolgebeuren wat kleur en pit geven?
• Wil jij nieuwe mensen leren kennen?
 Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iedereen die dat wil, kan zich aansluiten bij het oudercomité. Lid worden kan door een mail te sturen naar ons mailadres oudercomite@trapop.be of door contact op te nemen met één van onze leden.