Oudercomité

Het oudercomité. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

Wie zijn ze?

Het oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste en gemotiveerde ouders die zich graag inzetten voor de school, voor de kinderen en voor de ouders.

Wat doen ze?

Het oudercomité vergadert een 4-tal keer per jaar met de directeur. Daar worden ideeën uitgewisseld, de voorbije evenementen geëvalueerd en de stand van zaken van de komende activiteiten besproken.
Het oudercomité richt zich op een 3-tal speerpunten:

1. De school financieel ondersteunen door het organiseren van activiteiten.

Het oudercomité splitst zich voor de activiteiten op in werkgroepen. De werkgroep organiseert de activiteit aan de hand van een draaiboek. De andere OC-leden helpen een handje tijdens het evenement zelf.
Momenteel bestaan er 5 ‘activiteitenwerkgroepen’:
• Kienavond
• Pizzaslag
• Quiz
• Spaghettidagen
• Schoolfeest

De opbrengst van de activiteiten die het oudercomité organiseert en ondersteunt, gaat integraal naar de kinderen. Zo werden in het verleden o.a. de goals op het graspleintje, de bankjes voor de kleuters én de speeltuigen op de nieuwe speelplaats gesponsord. Momenteel wordt er gespaard voor een bijkomende overkapping voor de kinderen van de lagere school zodat ze met zijn allen kunnen genieten van de frisse lucht maar tegelijk ook voldoende beschut zijn.

2. Meedenken, adviseren en overleggen

Ouders, leerkrachten en directie bundelen de krachten om van trapop een nóg fijnere plek te maken! Tijdens onze vergaderingen wordt in een opbouwende sfeer informatie uitgewisseld en worden nieuwe ideeën en plannen besproken die in het belang zijn van álle kinderen van de school.

3. Communiceren, informeren en elkaar ontmoeten

Daarnaast tracht het oudercomité de communicatie te bevorderen tussen de ouders en de school. Er werd zelfs een specifieke ‘werkgroep communicatie’ opgericht die zich toespitst op het optimaliseren van de communicatie tussen ouders en leerkrachten (2de oudercontact in de kleuterschool, infoavond, Gimme,…). Daarnaast maakt een delegatie ook deel uit van de schoolraad, een adviesorgaan waar verschillende groepen vertegenwoordigd zijn.

Kom jij ons versterken?

• Wil jij actief betrokken worden bij de school van je kind(eren)?
• Wil jij het schoolgebeuren wat kleur en pit geven?
• Wil jij nieuwe mensen leren kennen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iedereen die dat wil, kan zich aansluiten bij het oudercomité. Lid worden kan door een mail te sturen naar oudercomite@trapop.kobart.be of door contact op te nemen met één van onze leden.