Wat je moet weten

Schooltijden

8u25               Schoolpoort is open

8u45-10u25    Lestijd

10u25-10u40  Speeltijd

10u40-11u55  Lestijd

11u55-13u00  Middagpauze (Op woensdag einde schooldag 11u55)

13u00-14u15  Lestijd

14u15-14u30  Speeltijd

15u20             Einde schooldagStudie : van 15.30 u tot 15.55 u

Voor- en naschoolse opvang

In onze school wordt door de gemeente voor- en naschoolse opvang voorzien.
Dit kan elke schooldag:

’s Morgens vanaf 7.00 u

Na schooltijd tot 17.30 u

Op woensdag tot 13.00 u.
 
Indien uw kind langer in de opvang moet blijven én op vrije dagen kunt u terecht bij
Kikoen, de buitenschoolse gemeentelijke opvang. Inschrijven hiervoor kunt u via de gemeente.
Voor deze opvang wordt €1,10 aangerekend per begonnen half uur.
 
Voor beide opvangmogelijkheden moet u inschrijven via i-School.
Al geregistreerd in i-School?
Prima! Jij kan starten met de aanvraag.
Nog niet geregistreerd?
Maak dan een account aan via https://www.i-school.be/gemeenteretie/registreren.

Wat meebrengen

Alle kleuters brengen een rugzakje mee dat gemakkelijk open gaat. Alle leerlingen brengen een boekentas mee met een stijve kaft erin.
Voor ‘s middags : Boterhammen in een doos  + eventueel een flesje water, een handdoekje. Dit alles in een (rug)zakje.
Voor de voormiddagspeeltijd : fruit of groenten in een doosje.
Voor de namiddagspeeltijd : een koek of wafel in een doosje.

Turnen

Turnkledij in een turnzak : witte  turnpantoffels en turnpak van de school.

Zwemmen