Actueel

Mededeling Kikoen , voor- en naschoolse opvang.

De 3de vrijdag van september is het steeds ‘Dag van de Kinderbegeleider’.

Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij op die dag onze begeleiders graag extra in de bloemetjes.

Hierdoor zijn wij op 17 september gesloten.

Verder zullen we dit jaar nog gesloten zijn op de volgende data:

–        Allerheiligen              1/11

–        Wapenstilstand        11/11

–        Brugdag                      12/11

–        Collectieve sluiting  24/12 (vanaf 13u) t.e.m. 31/12