Sport en spel

Sport en spel

Met bewegingsopvoeding trachten we onze kinderen op een leuke en speelse manier te laten proeven van verschillende motorische vaardigheden, om nadien deze vaardigheden verder uit te bouwen tot de sportspelen.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de kleuter- en lagere school. De kleuters zullen eerder aanleunen bij het proeven van de verschillende sporten en de hierbij benodigde motorische vaardigheden. Bij de lagere school proberen we deze motorische vaardigheden verder uit te bouwen om tijdens de lessen bewegingsopvoeding nog meer spel en bewegingsgenot te verwezenlijken.

De jongens en meisjes van de kleuter- en lagere school krijgen elke week twee lestijden bewegingsopvoeding. De invulling van de ‘kleuter’lessen is steeds verschillend en hangt vaak samen met de thema’s uit de klas. Bij de lagere school vertrekken we vanuit de basisvaardigheden om te eindigen bij de sportspelen. Doorheen deze bewegingslessen zullen de kinderen op een speelse manier werken aan verschillende motorische vaardigheden en hierbij ook met elkaar leren samenspelen.

In onze school is er ook een sportieve speeltijd.  De leerlingen krijgen de mogelijkheid om het voetbalveld en het grasveld optimaal te benutten. Op de speelplaats worden basket , trefbal, netbal, voetbal en hinkelspelen mogelijk gemaakt. Ook mag elke week een andere klas gebruik maken van de speelkoffer.

Om de 14  dagen gaan onze leerlingen ook zwemmen. Wij volgen hierbij de leerlijn van Fred Brevet. Samen met hen willen wij graag dat je veilig én met alle plezier in het water kan bewegen. Van de kleinste spetter tot zwemmen in het grote zwembad: stap voor stap neemt Fred je mee.

Kunnen zwemmen is belangrijk! Je als kind, jongere én als volwassene veilig in het water kunnen begeven, is een belangrijk eerste doel. En het aanleren van een mooie zwemslag en levenslang genieten van zwemmen mag je ook niet missen …  

Op het niveau ‘leren veilig zwemmen’ met als doel waterveiligheid en de bijhorende brevetten wordt er geen officieel erkende zwemslag verwacht. Bedoeling is dat men zich ‘doelmatig en efficiënt kan verplaatsen’ en de bijhorende opdrachten correct kan uitvoeren (bv. aangezicht in het water, …).

In de praktijk hebben wij op het niveau leren veilig zwemmen gekozen om schoolslag mee in de opbouw op te nemen. In een uitvoering die nauw aansluit bij de correcte uitvoering, maar waar mogelijks nog enkele zaken niet perfect zijn (gecoördineerde ademhaling in crawl, lichte steekvoet in schoolslag, …).

Na het behalen van het diploma leren veilig zwemmen focussen we met onze leerlingen op de afstandsbrevetten.