Sociale vaardigheden

Het belang van goede sociale vaardigheden

Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg bij de grootouders en familie, bij de onthaalmoeder of in het kinderdagverblijf daarna op de school, misschien in de jeugdbeweging of sportclub, later in de werksituatie..

Opgroeiende kinderen worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarin ze op een gepaste manier moeten leren opkomen voor zichzelf en hun eigen belangen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heel wat kinderen ervaren dat er over hun grenzen gegaan wordt en zijn niet altijd weerbaar genoeg. Anderen neigen naar de andere kant en respecteren te weinig de grenzen en waarden van anderen. Hierdoor reageren ze soms bot en niet zo tactvol. Het is een grote uitdaging om te zoeken naar een gezond evenwicht tussen zelfzorg en zorg voor de ander.

Ook in het gezin dient men met elkaar om te gaan op een positieve manier. Kortom: sociale vaardigheden zijn erg belangrijk om aangenaam te kunnen samenleven.

Een kind wordt echter niet geboren met een pakket aan sociale vaardigheden. Heel wat sociale vaardigheden dienen nog ontwikkeld te worden, zoals het vermogen om je in te leven in een ander, de mogelijkheid tot samenspel, het vermogen om ruzies op te lossen, het uiten van gevoelens, …

Hoe doen we dat in trapop?

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school zijn er dagelijks situaties die hiermee verband houden. Naast het ‘onderwijzen’ is het opvolgen, bevorderen en verbeteren van sociale vaardigheden een belangrijke opdracht van het ganse team. Hier wordt dan ook veel aandacht en tijd aan besteed.

We trachten in onze school vooral preventief te werken door een goede klas- en schoolsfeer te creëren waar ieder kind goed in zijn vel zit. We zetten welbevinden en betrokkenheid centraal. Er wordt met respect mét en over elkaar gesproken.

Onze missie is om een school te zijn waar een warme, duidelijke sfeer heerst. Duidelijkheid willen we verschaffen door onze kinderen duidelijk te maken wat we wensen, op een vriendelijke en consequente wijze. Schoolregels zijn noodzakelijk. Duidelijke afspraken over wat kan (en niet kan) bieden leerlingen houvast en vele voordelen.